Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

...

Có nhiều lúc muốn bỏ lại tất cả
Đi vào trong sâu thẳm chốn ngày xanh
Đời có gì đâu mà luyến tiếc
Người có gì đâu mà luyến tiếc
Chỉ còn mình tôi
độc bước,
quạnh hiu.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...